Anh ngữ cơ bản

Home / Anh ngữ cơ bản

Anh ngữ cơ bản

Từ 7 tuổi trở lên

Độ tuổi này các em tiếp cận nhanh với tiếng Anh,và ngôn ngữ thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại như Phim Ảnh, Âm Nhạc, Internet, với tiếng Anh 4 kỹ năng (Nghe – Nói – Đọc – Viết), từng bước tiếp cận bằng cấp tiếng Anh quốc tế Cambridge (Starters, Movers, Flyers).

Anh văn thiếu nhi (7 -12 tuổi)

  • Phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
  • Xây dựng nền tảng các kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT.
  • Ôn luyện các kiến thức đã học tại trường.

Anh văn thanh thiếu niên (KAT – PET – FCE)

  • Phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
  • Xây dựng nền tảng các kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT.
  • Ôn luyện các kiến thức đã học tại trường.